Begroting 2021

Wonen en leven

Mooie stad

Mooie stad

Aandeel in het totaal

Dit thema Overige thema's

Lasten

7.144

100,0 %

Baten

-3.565

100,0 %

Opgave van de stad

Hilversum is een compacte stad, gelegen in een oase van groen en met een hoog voorzieningenniveau. De uitdaging voor de komende decennia is om die aantrekkelijke, levendige stad te blijven, waar iedereen betaalbaar kan wonen, werken en vrije tijd kan doorbrengen. De afvlakking van de economische groei, soms knellende bereikbaarheid en een tekort aan woningen in bijna alle prijsklassen, vragen om een toekomstvisie op Hilversum waarin keuzes worden gemaakt. De Omgevingsvisie is hiervoor het instrument, als onderdeel van de Omgevingswet. Investeringen in tijd en geld moeten een zorgvuldige voorbereiding op de komst van de Omgevingswet in 2022 mogelijk maken.

In de lopende fysieke projecten staat het vinden van de juiste balans tussen ruimte voor wonen en ruimte voor werken centraal. Hilversum is een gewilde woonstad. Er is een grote vraag naar woningen, waarbij de gemeente nadruk legt op het sociale en het middeldure segment. Hilversum blijft de komende jaren bouwen en zoekt hier de samenwerking met regiogemeenten en woningbouwcorporaties. De woningbouwproductie wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van ‘de Teller van Heller’.

Tegelijkertijd is Hilversum ook een gemeente waar gewerkt wordt. Om zowel het bouwen van woningen als bedrijvigheid een impuls te geven, jagen we een groot aantal ruimtelijke opgaven aan, zoals het stationsgebied, postcodegebied 1221, Crailo en het Arenapark.

De coronacrisis heeft mogelijk een vertragend effect op het proces van de Omgevingsvisie en de realisatie van fysieke projecten in de stad. Op dit moment dient dat effect zich nog niet aan.

Ambities

  • Ruimtelijke ordening
  • Wonen en bouwen
  • Begraafplaatsen en crematoria
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:02:52 met de export van 11/12/2020 09:47:04