Begroting 2021

De uiteenzetting van de financiële positie

Financiering

Financiering

Langlopende leningen

Stand leningen per

Aflossingen

Nieuwe leningen

Stand leningen per

1-1-2021

2021

2021

31-12-2021

Bank Nederlandse gemeenten

98.843

8.557

90.287

Nederlandse Waterschapsbank

19.280

1.160

18.120

Aegon

20.960

1.040

19.920

Nationale Nederlanden

7.600

400

7.200

Provincie Noord Holland

16.081

0

16.081

Provincie Noord-Brabant

11.040

480

10.560

Nieuwe leningen 2021

23.000

23.000

 Totaal 

                      173.804

                    11.637

                23.000

                 185.167

Toelichting bij: Financiering

De staat van langlopende leningen geeft een beeld van de langlopende schulden (leningen met een looptijd > 1 jaar) per 1 januari 2021, de aflossingen op de bestaande leningen per in 2021, de naar verwachting af te sluiten langlopende lening(en) in 2021 en de geraamde eindstand van de langlopende schulden per 31 december 2021.

De prognose van het te lenen bedrag is gebaseerd op het berekende financieringstekort voor 2021 op basis van de begroting 2021, het investeringsprogramma 2021, de geactualiseerde grondexploitaties 2021 en de uitgaven ten behoeve openstaande kredieten (kredieten die in het verleden zijn verleend maar nog niet volledig zijn besteed).

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:02:52 met de export van 11/12/2020 09:47:04