Begroting 2021

De uiteenzetting van de financiële positie

Voorzieningen

- = onttrekking/vrijval  en + = toevoeging

bedragen x € 1.000

Ref

omschrijving reserve

saldo begin 

 mutaties via exploitatie

directe

saldo einde

2021

toevoeging

vrijval

onttrekking

2021

1

Spaarvoorziening rioleringen

0

3.029

-3.029

0

2

Egalisatievoorziening rioleringen

1.548

-1.200

348

3

Onderhoud parkeergarages

381

312

-548

145

4

Onderhoud begraafplaatsen

314

13

-31

296

5

Onderhoud culturele huisvesting

139

247

-71

315

6

Onderhoud sportaccommodaties

1.673

521

-1.158

1.036

7

Onderhoud sluizen, gemalen en recreatie

68

45

-95

18

8

Inkomsten Nike

58

12

70

9

Onderhoud gymlokalen schoolgebouwen

345

141

-80

406

10

Onderhoud voorzieningen jeugd

248

154

-65

337

11

Ziggo deal

576

576

12

Pensioenen wethouders

5.677

100

-180

5.597

13

Onderhoud ambtenarenhuisvesting

992

310

-353

949

14

Onderhoud overige gebouwen

171

126

-103

194

15

Planexploitaties

0

0

Totaal alle programma's

12.190

3.810

0

-5.713

10.287

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:02:52 met de export van 11/12/2020 09:47:04