Begroting 2021

Het programmaplan

Financiën en grondexploitaties

Financiën en grondexploitaties

Aandeel in het totaal

Dit programma Overige programma's

Lasten

5.246

2,0 %

Baten

189.215

72,4 %

Programmabeschrijving

Thema's in het programma

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:02:52 met de export van 11/12/2020 09:47:04