Begroting 2021

Het overzicht van baten en lasten

Meerjarig overzicht van baten en lasten

Meerjarig overzicht van baten en lasten

bedragen x € 1.000

Rekening

2019

Begroting

2020

Begroting

2021

2022

2023

2024

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Programma's

1.  Wonen en leven

62.088

-32.851

29.237

63.756

-28.628

35.129

60.360

-31.691

28.669

27.902

27.241

27.167

2.  Zorg

90.311

-6.174

84.137

100.158

-5.881

94.277

92.917

-6.111

86.807

86.396

85.701

84.805

3.  Werken

59.221

-31.723

27.499

58.810

-29.327

29.483

54.466

-29.313

25.153

23.764

23.136

22.915

4.  Bestuur

18.905

-2.001

16.904

17.640

-1.097

16.543

18.419

-1.441

16.978

17.068

17.013

16.755

      Overhead

29.797

-835

28.961

31.256

-535

30.721

33.236

-462

32.774

31.585

31.384

31.025

5.  Financiën en grondexploitaties

9.637

-5.026

4.612

6.030

-8.916

-2.886

5.220

-2.528

2.691

7.162

11.830

15.614

      Algemene dekkingsmiddelen

0

-425

-425

-169

-187.801

-187.970

-136

-186.686

-186.823

-191.956

-197.463

-200.299

      Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

100

0

100

100

100

100

      Vennootschapsbelasting

-146

0

-146

0

0

0

62

0

62

0

0

0

Reserves

1.  Wonen en leven

0

-867

-867

2.800

-3.471

-671

800

-2.560

-1.760

-379

796

1.300

2.  Zorg

0

-1.391

-1.391

0

-107

-107

0

-179

-179

0

0

0

3.  Werken

250

-1.881

-1.631

0

-913

-913

0

-235

-235

-235

0

0

4.  Bestuur

38

-50

-12

38

-50

-12

38

-50

-12

38

38

38

5.  Financiën en grondexploitaties

0

-7.203

-7.203

2.700

-11.341

-8.641

0

0

0

0

0

0

Resultaat na mutatie reserves

270.069

-268.978

1.091

283.019

-278.067

4.952

265.482

-261.256

4.226

1.445

-224

-581

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:02:52 met de export van 11/12/2020 09:47:04