Begroting 2021

Het programmaplan

Bestuur

Bestuur

Aandeel in het totaal

Dit programma Overige programma's

Lasten

51.693

19,5 %

Baten

1.953

0,7 %

Programmabeschrijving

Thema's in het programma

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:02:52 met de export van 11/12/2020 09:47:04