Begroting 2021

Bestuur

Veilige stad

Veilige stad

Aandeel in het totaal

Dit thema Overige thema's

Lasten

12.321

100,0 %

Baten

-156

100,0 %

Opgave van de stad

We werken aan een leefbare en veilige stad met betrokken inwoners. Een veilig Hilversum is ook een voorwaarde voor een levendig Hilversum. Deze opgave wordt steeds complexer. Dit vraagt een integrale aanpak met betrekking tot criminaliteit, overlast en onveilige situaties. Hiervoor zetten we in op preventie, signalering, interventie en handhaving. We sturen aan op voldoende capaciteit binnen de organisatie en op een goede samenwerking met de veiligheidspartners. Hierbij hebben we oog voor de kostenbeheersing van de Veiligheidsregio.

De Coronacrisis heeft meer inzet gevraagd op gebied van preventie en handhaving, mogelijk is deze inzet ook nodig in 2021.

Ambities

  • Crisisbeheersing en brandweer
  • Openbare orde en veiligheid
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:02:52 met de export van 11/12/2020 09:47:04