Begroting 2021

De uiteenzetting van de financiële positie

Reserves

- = onttrekking  en += toevoeging

bedragen x 1.000

Ref

omschrijving reserve

 saldo begin 2021 

 toevoegingen begroot 

 onttrekkingen begroot 

 saldo einde 2021 

1

Afvalstoffenheffing (egalisatiereserve)

1.105

-800

305

2

Beeldende kunst

28

-20

8

3

Stedelijke ontwikkeling

1.464

800

-1.580

684

4

Mobiliteitsfonds

1.232

-160

1.072

5

Herplantfonds

163

163

6

Onderwijsgebouwen

179

-179

0

7

Inzet HHT middelen

995

-235

760

8

Creatieve Sector

160

160

9

Regionaal mediacentrum

200

200

10

Decentrale loonruimte

270

38

308

11

Transitie personeel

50

-50

0

12

Algemene reserve 

65.326

65.326

13

Covid-19

589

589

Totaal alle programma's

71.760

838

-3.023

69.575

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:02:52 met de export van 11/12/2020 09:47:04