Begroting 2021

Bestuur

Dienstverlening aan de stad

Dienstverlening aan de stad

Aandeel in het totaal

Dit thema Overige thema's

Lasten

2.045

100,0 %

Baten

-1.284

100,0 %

Opgave van de stad

De dienstverlening is het visitekaartje van de gemeente. Inwoners zijn zelfbewuster en mondiger geworden. Wij richten de dienstverlening hierop in, gericht op drie thema’s: innovatie, het verder digitaliseren van de dienstverlening en het verbeteren van de efficiëntie. Om dit te realiseren ligt de focus op een drietal aspecten. Ten eerste het gemak voor de gebruiker: wij houden rekening met de digitaliserende samenleving, de gemeentelijke producten zijn vindbaar en toegankelijk en wij zijn voor iedereen bereikbaar. Ten tweede richten wij ons op betrokkenheid: onze medewerkers zijn klantgericht, gaan op zoek naar de vraag achter de vraag en durven af te wijken van de gebaande paden wanneer nodig. Ten derde streven we ernaar open en transparant te werk te gaan.  

De Coronacrisis heeft meer druk gelegd op de telefonische dienstverlening en de 1,5 meter samenleving is van invloed op de dienstverlening aan de loketten. Het is nog niet duidelijk of corona ook in 2021 invloed heeft op de dienstverlening.

Ambities

  • Burgerzaken
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:02:52 met de export van 11/12/2020 09:47:04