Begroting 2021

Werken

Sociale stad

Sociale stad

Aandeel in het totaal

Dit thema Overige thema's

Lasten

40.035

100,0 %

Baten

-28.718

100,0 %

Opgave van de stad

Hilversum biedt inwoners die het nodig hebben een (tijdelijk) financieel vangnet. Uitgangspunt bij ons beleid zijn de drie pijlers meedoen, gezondheid en vangnet. We kijken naar wat inwoners nodig hebben om mee te doen in de samenleving en te voorkomen dat ze erbuiten vallen. Op deze manier neemt de kwaliteit van leven toe en het beroep op sociale voorzieningen af. De voorzieningen die wij bieden zorgen ervoor dat werk moet lonen.

De coronacrisis heeft mogelijk gevolgen voor de inzet en de betaalbaarheid van het minimabeleid. De precieze gevolgen zijn nog onbekend.

Ambities

  • Inkomensregelingen
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:02:52 met de export van 11/12/2020 09:47:04