Begroting 2021

Werken

Ondernemende stad

Ondernemende stad

Aandeel in het totaal

Dit thema Overige thema's

Lasten

3.502

100,0 %

Baten

-579

100,0 %

Opgave van de stad

Hilversum is een aantrekkelijke stad om in te wonen en te werken. De balans tussen wonen, werken en voorzieningen zorgt voor een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat. Onze bedrijven en organisaties zorgen voor werkgelegenheid en dragen op veel andere manieren bij aan de stad. Bedrijven zorgen voor levendigheid, draagvlak voor winkels, horeca, cultuur en andere voorzieningen. Bedrijven dragen bij aan de ontwikkeling van talent en innovatie en aan vraagstukken zoals energietransitie, duurzame mobiliteit en een inclusieve arbeidsmarkt.

Het aantal banen is in de afgelopen jaren gestegen, maar het is niet waarschijnlijk dat deze ontwikkeling zich voortzet. Dat heeft te maken met de gevolgen van de coronacrisis, de druk op de mediasector, maar ook met weinig uitbreidingsruimte voor bedrijven. De coronacrisis stelt een deel van onze bedrijven en organisaties voor grote uitdagingen. Continuering en behoud van werkgelegenheid is voor een aantal bedrijven en organisaties in de sectoren detailhandel, horeca, evenementen en media allesbehalve vanzelfsprekend. Ook veel zzp-ers – sterk vertegenwoordigd in Hilversum – hebben het zwaar. Tegelijkertijd zien we ook de improvisatie- en innovatiekracht van ondernemers terug.

Ambities

  • Economische ontwikkeling
  • Werklocaties
  • Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
  • Economische promotie
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:02:52 met de export van 11/12/2020 09:47:04