Begroting 2021

Werken

Werkende stad

Werkende stad

Aandeel in het totaal

Dit thema Overige thema's

Lasten

10.929

100,0 %

Baten

-16

100,0 %

Opgave van de stad

Hilversum streeft naar een samenleving waarin zoveel mogelijk inwoners naar eigen vermogen deelnemen aan de arbeidsmarkt. Niet iedereen kan op eigen kracht passende arbeid vinden om in zijn inkomen te voorzien. Daar waar nodig ondersteunen we mensen in hun ontwikkeling en het bemiddelen naar passende arbeid. Daarvoor investeren wij in de samenwerking met werkgevers, de regio en het UWV. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met een wettelijke indicatie krijgen extra begeleiding. Daarvoor regelt onze verbonden partij Tomin passende arbeidsplaatsen, ook binnen de gemeentelijke organisatie.

De coronacrisis heeft mogelijk als gevolg dat de instroom van inwoners in de participatiewet toeneemt. De precieze gevolgen zijn nog onbekend.

Ambities

  • Begeleide participatie
  • Arbeidsparticipatie
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:02:52 met de export van 11/12/2020 09:47:04