Begroting 2021

Financiën en grondexploitaties

Financieel gezonde stad

Financieel gezonde stad

Aandeel in het totaal

Dit thema Overige thema's

Lasten

1.950

100,0 %

Baten

-186.978

100,0 %

Opgave van de stad

De komende jaren blijven we werken aan investeringen die Hilversum en haar inwoners ten goede komen. Gezonde gemeentefinanciën blijven het uitgangspunt, want alleen met een gezond financieel beleid kunnen goede en verantwoorde keuzes gemaakt worden voor de toekomst.

Ambities

  • Financiële huishouding
  • Lokale belastingen
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:02:52 met de export van 11/12/2020 09:47:04