Begroting 2021

Financiën en grondexploitaties

Grondexploitaties en vastgoed

Grondexploitaties en vastgoed

Aandeel in het totaal

Dit thema Overige thema's

Lasten

3.296

100,0 %

Baten

-2.236

100,0 %

Opgave van de stad

Ons grond- en vastgoedbezit is een instrument om onze maatschappelijke doelen te realiseren. Wij beheren en verduurzamen het vastgoed in eigendom. Wij toetsen onze vastgoed portefeuille aan het grond- en vastgoedbeleid.

Ambities

  • Beheer overige gebouwen en gronden
  • Grond exploitatie (niet bedrijventerreinen)
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:02:52 met de export van 11/12/2020 09:47:04