Begroting 2021

Wonen en leven

Bereikbare stad

Bereikbare stad

Aandeel in het totaal

Dit thema Overige thema's

Lasten

18.057

100,0 %

Baten

-6.307

100,0 %

Opgave van de stad

Hilversum is door haar centrale ligging en goede verbindingen met de rest van Nederland een gewilde plaats om in te wonen en te werken. Daardoor is de mobiliteit in en om de stad relatief groot. Een goede bereikbaarheid is essentieel om een aantrekkelijke woon-werk gemeente te zijn. De toenemende verkeersdruk zorgt er echter voor dat dit in gevaar komt. De bereikbaarheid en verkeersveiligheid van Hilversum zijn daarom een blijvend aandachtspunt. Hilversum wil een goed bereikbare stad zijn voor voetgangers, fietsers, trein- en busreizigers en automobilisten. De opgave van de stad is om zowel bereikbaarheid van buiten als de bereikbaarheid in de stad zelf te verbeteren door het aanpakken van verschillende knelpunten. De Mobiliteitsvisie is het instrument om de juiste balans tussen de verschillende vormen van vervoer uit te werken.  

De coronacrisis heeft mogelijk (lange termijn) effecten op de bereikbaarheid van en bewegingsmogelijkheden in de stad. De precieze gevolgen zijn nog onbekend.

Ambities

  • Verkeer en vervoer
  • Parkeren
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:02:52 met de export van 11/12/2020 09:47:04