Begroting 2021

Wonen en leven

Levendige stad

Levendige stad

Aandeel in het totaal

Dit thema Overige thema's

Lasten

11.379

100,0 %

Baten

-2.011

100,0 %

Opgave van de stad

Een levendig, divers en bruisend Hilversum maakt de stad aantrekkelijk. Een hoge kwaliteit van de culturele, sportieve voorzieningen, het cultureel erfgoed en de evenementen zorgt voor een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat. Vitale lokale media en een moderne bibliotheek sluiten aan bij het profiel Hilversum Mediastad. Op regionaal niveau zetten we ons in om meer dagrecreanten en toeristen naar Hilversum te trekken.

De coronacrisis heeft mogelijk grote gevolgen voor culturele instellingen en activiteiten. De precieze gevolgen zijn nog onbekend. Enkele indicatoren in onderstaande tabel, bijvoorbeeld over bezoekersaantallen, hebben de streefwaarde p.m. omdat vanwege de coronacrisis een reële referentiewaarde bepalen over dit jaar niet mogelijk is.

Ambities

  • Sportbeleid en activering
  • Sportaccommodaties
  • Culturele activiteiten, instellingen en educatie
  • Musea
  • Cultureel erfgoed
  • Lokale media en bibliotheek
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:02:52 met de export van 11/12/2020 09:47:04