Begroting 2021

Wonen en leven

Duurzame stad

Duurzame stad

Aandeel in het totaal

Dit thema Overige thema's

Lasten

23.779

100,0 %

Baten

-19.808

100,0 %

Opgave van de stad

Hilversum is al een groene gemeente, maar staat voor een grote uitdaging om in de komende jaren nog groener te worden. In letterlijke zin betekent dat groener door het beschermen en uitbreiden van het groen dat de gemeente rijk is. Dit doen wij door initiatieven van bewoners te stimuleren en ondersteunen. Klimaatadaptatie en biodiversiteit zijn hierbij belangrijke thema’s. In figuurlijke zin heeft dat betrekking op de duurzaamheidsopgave waar we als gemeente voor staan, met name de energietransitie. Deze grote klus klaart de gemeente niet alleen. Alle inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en instellingen zijn hierbij nodig. De gemeente geeft het goede voorbeeld door grote stappen te zetten in het klimaatneutraal maken van de eigen organisatie.

Ambities

  • Duurzaamheid en milieubeheer
  • Openbaar groen en (openlucht) recreatie
  • Riolering
  • Afval
  • Economische havens en waterwegen
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:02:52 met de export van 11/12/2020 09:47:04