Begroting 2021

Zorg

Verbindende stad

Verbindende stad

Aandeel in het totaal

Dit thema Overige thema's

Lasten

12.631

100,0 %

Baten

-429

100,0 %

Opgave van de stad

Hilversum wil bijdragen aan een gezonde en sociale samenleving voor alle inwoners. Buurtenbeleid is samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties werken aan sterke sociale buurten. Mensen voelen zich meer verbonden met hun buurt en leefomgeving. Wijkgericht werken is er op gericht om verbondenheid, welzijn en preventie te versterken, met name voor mensen die het nodig hebben. Daarbij werken we vanuit het principe van positieve gezondheid. Door meer ondersteuning dichtbij te organiseren, is contact maken laagdrempelig en versterken we het zelfsturend vermogen en bestrijden we de eenzaamheid van mensen. Wijkcentra hebben een brede functie en in iedere wijk waar daar behoefte aan is, is dan ook een wijkcentrum. Hier kan men niet alleen terecht voor ondersteuning, maar er is ook gelegenheid voor ontspanning. De buurt bepaalt de programmering en daar waar nodig biedt de gemeente ondersteuning. Ondersteuning bieden we ook aan mantelzorgers, als vraagbaak, maar ook om richting te geven wanneer er specialistische hulp nodig is. Door te investeren op de verbindingen in de wijk kan zwaardere zorg voorkomen worden, zodat kosten beheersbaar worden.

Ambities

  • Samenkracht en burgerparticipatie
  • Volksgezondheid
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:02:52 met de export van 11/12/2020 09:47:04