Begroting 2021

Zorg

Kansrijke stad

Kansrijke stad

Aandeel in het totaal

Dit thema Overige thema's

Lasten

13.998

100,0 %

Baten

-4.065

100,0 %

Opgave van de stad

Hilversum wil bijdragen aan gelijke ontwikkelkansen voor ieder kind. Onderwijs levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van een kind. Daar waar de basisvoorzieningen zoals peuterspeelzalen, onderwijs, sport, cultuur en gezondheidszorg niet voldoende bijdragen aan deze kansen, bieden we aanvullende maatregelen. Door het voortzetten en versterken van de samenwerking met partners zoals schoolbesturen, peuterspeelzalen en kinderopvang bieden we ondersteuning en geven wij kinderen en hun ouders een steuntje in de rug. Daarnaast investeren wij in het verbeteren en vernieuwen van onderwijshuisvesting om deze verder toekomstbestendig te maken.

Ambities

  • Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
  • Onderwijshuisvesting
  • Openbaar basisonderwijs
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:02:52 met de export van 11/12/2020 09:47:04